[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]

Борис Христов

Фотограф
Здравейте! Казвам се Борис. На 37 години. Роден съм в София, където живея и до момента, като в периода от 2003-2017 година работих активно предимно в чужбина. Изобразителното изкуство и музиката са основните неща с който се занимавам още от своите ранни ученически години, като в един или друг аспект оформиха по-нататъшният ми житейски път, и смея да твърдя, ме изградих като личност. В малко по-късен етап от живота си, след като завърших музикалното си образование, като своеобразен бумеранг, фотографията се появи в живота ми, сякаш запълвайки отдавна изгубено парче пъзел, за да ми напомни, по нов и различен начин, за детската ми любов към изобразителното изкуство и се превърна в моя професия. В различните периоди от годината съм зает с различни фотографски проекти. Портретна,сватбена, арт, рекламна фотография и т.н. Без значение от типа фотография с който съм ангажиран, било то във връзка с личен проект или работа за клиент това, което винаги ме е вълнувало и се надявам да успея да предам със снимките си, е човека и човешкото в нас. Отношенията между хората, познати и непознати. Защото сега този миг, този ден и света в който живеем, утре просто няма да бъдат същите, а това което ще напомня на нас и нашите деца, какви сме били, как сме живели и кого сме обичали, са именно спомените запечатани след тривиалното щракване на фотоапарата. Приемам снимането като нещо много лично и съкровено, тъй като със снимките се старая да предоставя на хората възможността да видят света чрез моята лична перспектива, предавайки им личните си емоции, чувства и светоусещане. Мой фотографии са участвали в няколко национални изложби, публикувани са в списания, както и в най-големите в света онлайн галерии за арт фотография. Искрено се надявам ,че разглеждайки снимките в портфолиото ми, ще успеете да изживеете емоцията и усетите вълнението, като участник в самите тях. Ако това е така, ще се радвам да се свържете с мен, да се запознаем, а защо не и да работим заедно.
Поздрави, Борис Христов
Photographer

Hello!

My name is Boris. I am 37 years old.

I was born in Sofia, where I live until now, and in the period 2003-2017 I worked extensively abroad. Imaginative art and music are two of the basic things I have been doing since my early teaching years, in one aspect have shaped my further life path, and I dare say that they have played a major role in shaping me as a person. At a later stage in my life, as a boomerang, when I graduated my musical education, photography appeared in my life. It seemed to fill a long lost piece of puzzle of my childhood, when my love of the fine art turned into my profession. At various times of the year I’m busy with various photographic projects. Portrait, wedding, art, advertising, reporting, etc. No matter in which of the chosen styles are my engagements, be it in relation to a personal project or a work for a client, that has always excited me and I hope to be able to convey with my pictures.  I capture relationships between people, acquaintances and strangers. 

This moment, this day and the world in which we live, tomorrow just will not be the same, and the reminder to us and our children, where we have been, how we lived and who we loved are precisely the memories sealed after the trivial click of the camera. I take pictures as something very personal and intimate, as with my pictures I give people the opportunity to see the world in my personal perspective, where I am passing on their personal emotions, feelings and worldview. My photographs have participated in several national exhibitions, published in magazines, as well as in the largest online galleries for art photography. I sincerely hope that looking at the pictures in my portfolio, you will be able to experience the emotion and feel the excitement as a participant in them. If so, I’d be glad to get in touch with me, get to know each other, and work together.

Sincerely,

Boris Hristov