Business portraits

Бизнес портрети и персонални фотосесии

"Въздействието което имаме върху останалите е най-ценната разменна монета с която разполагаме" - Джим Кери

Безспорен е фактът, че добрият портрет е и най-добрата визитна картичка.

Несъмнено, бизнес портретът е и перфектно допълнение при изграждане на индивидуалното професионално портфолио, автобиография, кампании, както и CV при кандидатстване за работа, профили в професионални социални мрежи като Linkеd In и др.

Портретите, който ще получите след Вашата фотосесия са изцяло съобразени с професионалните или личните Ви нужди, като в същото време покриват всички съвременни стандарти и естетически критерии за качествена и модерна фотография.

Бизнес фотосесиите са предназначени, както за големи компании и техните служители, така и за хора занимаващи се с малък и среден бизнес, нуждаещи се от по-добро лично представяне в сферата на своята дейност, сайтове и бизнес платформи

Консултацията и подготовка за заснемане на професионален бизнес портре.

Каква е основната цел изискваща заснемането на бизнес портрет?

Какво представлява Вашия бизнес и какво е посланието, което искате да достигне до Вашите бъдещи клиенти и бизнес партньори?

Заснемане на индивидуална портретна фотосесия, както и на групови бизнес портрети може да бъде осъществено, както в студио - така и на работното Ви място.

За групови бизнес портрети при компании с по-голям брой служители е възможно организиране на заснемането в няколко различни дни.

Отпуснете се, дишайте и бъдете спокойни! Следвайте моите напътствия, за да влезем в личната Ви зона на комфорт, като чрез заснетите портрети заедно ще позволим на света, да види Вашата индивидуалност, по начина по който Вие бихте желали.

Бъдете сигурни, че по време на съвместната ни работа освен своите нови бизнес портрети ще подарите на себе си и едно изпълнено с емоции ново приключение.

 

"Въздействието което имаме върху останалите е най-ценната разменна монета с която разполагаме" - Джим Кери

Безспорен е фактът, че добрият портрет е и най-добрата визитна картичка.
Несъмнено, бизнес портретът е и перфектно допълнение при изграждане на индивидуалното професионално портфолио, автобиография, кампании, както и CV при кандидатстване за работа, профили в професионални социални мрежи като Linkеd In и др.
Портретите, който ще получите след Вашата фотосесия са изцяло съобразени с професионалните или личните Ви нужди, като в същото време покриват всички съвременни стандарти и естетически критерии за качествена и модерна фотография.
Бизнес фотосесиите са предназначени, както за големи компании и техните служители, така и за хора занимаващи се с малък и среден бизнес, нуждаещи се от по-добро лично представяне в сферата на своята дейност, сайтове и бизнес платформи
Консултацията и подготовка за заснемане на професионален бизнес портре.
Каква е основната цел изискваща заснемането на бизнес портрет?
Какво представлява Вашия бизнес и какво е посланието, което искате да достигне до Вашите бъдещи клиенти и бизнес партньори?
Заснемане на индивидуална портретна фотосесия, както и на групови бизнес портрети може да бъде осъществено, както в студио - така и на работното Ви място.
За групови бизнес портрети при компании с по-голям брой служители е възможно организиране на заснемането в няколко различни дни.
Отпуснете се, дишайте и бъдете спокойни! Следвайте моите напътствия, за да влезем в личната Ви зона на комфорт, като чрез заснетите портрети заедно ще позволим на света, да види Вашата индивидуалност, по начина по който Вие бихте желали.
Бъдете сигурни, че по време на съвместната ни работа освен своите нови бизнес портрети ще подарите на себе си и едно изпълнено с емоции ново приключение.